Helsädesensilage

  • Utgör ett bra komplement till vallfoder
  • Rätt skördetidpunkt ger en hög energi och proteinhalt
  • Bör hackas vid ensilering eller i samband med utfodring
  • Sen skörd kan innebära att en stor andel spannmålskärnor inte utnyttjas av djuret
  • Fungerar som foder till alla djurslag

Helsädesensilage är ett utmärkt foder som oftast ger ökad konsumtion i kombination med tidigt skördat vallfoder. Näringsinnehållet i helsädesensilaget har stor variation beroende på skördetidpunkt och grödval.

Skördetidpunkt påverkar innehåll

Vid skörd i ett tidigt utvecklingsstadium liknar helsäden en gräsgröda men efterhand som den mognar fylls spannmålskärnorna med stärkelse och fodret blir mer likt en blandning av kärnor och halm. Helsädesensilage med baljväxter, inblandat eller i ren bestånd, ger oftast högre innehåll av energi och protein än ensilage av spannmål.

Författare Karin Granström, Hushållningssällskapet i Värmland
Uppdaterad 2014-01-20

Exempel på grödor samt näringsvärde i helsädesensilage. Siffrorna ska ses som riktmärken.
Fodermedel Omsättbar Energi, MJ Råprotein, gram AAT, gram
Havre 9,1 107 58
Korn 9,8 113 61
Vete 9,4 104 60
Havre/Ärt 10,5 133 73
Ärtor, fullmatad balja 12,2 183 77
Raps, hel planta 11,1 142 80
Åkerböna/vårvete, sen skörd 10,3 143-180 78
Ärtor/Raps (Arons blandning) 11,8 136 81
Rybs/Åkerböna*      
Lupin/korn*      
Vicker/Korn*   135  
* I skrivade stund saknas data från Sverige
Fullfoder.
Foto: Karin Granström

När helsäden skördas sent sjunker smältbarheten eftersom djuren inte kan smälta kärnorna. Detta gäller särskilt nötkreatur som inte tuggar kärnorna speciellt bra. Mognadsstadiet påverkar också djurens konsumtion av helsädesensilaget. Helsäden blir torrare ju mer mogen den är och det innebär oftast att konsumtionen ökar. Helsädesensilage bör hackas om man eftersträvar en hög foderkonsumtion.

 

Helsädesensilage i lammproduktionen

Vid utfodring till får och lamm är det en stor fördel om helsädesensilage hackas relativt kort, ca 2-3 cm. Annars är risken stor att det blir mycket foderspill eftersom fåren är duktiga på att sortera foder. Bäst fungerar helsäd till får i fullfoderblandningar.

 

Vill du veta mer?

Rådgivaren

Vallensilage      Majsensilage   Foderanalys  

Biblioteket

 

Räknehjälpen

 Utfodring

Externa länkar

Greppa Näringen   Växa Sverige   Gård & Djurhälsan   Ensilagenytt   Agroväst   Eurofins