Ogräsbekämpning i helsäd

  • Kemisk ogräsbekämpning är sällan nödvändig då många fröogräs dör vid avslagningen av helsäden
  • Om ärter eller åkerbönor ingår i helsäden avråds kemisk behandling
  • Baljväxter är känsliga för kemiska preparat, gräs och spannmål är tåligast
  • Vid insådd är val av preparat och dos avgörande för vallplantornas överlevnad
  • Vänta in tillräckligt stora vallplantor före kemisk bekämpning. Gräs bör ha 2-3 blad och baljväxter spadblad till 2 treväpplingar beroende av art och val av kemiskt preparat vid bekämpningstillfället
Författare: Linda Karlsson, Växa Sverige, Halland & Hulda Wirsén, HS Rådgivning Nord AB
Publicerad: 2014-01-09

Kemisk bekämpning behövs inte alltid

Kemisk ogräsbekämpning hämmar ofta baljväxter och vallinsåddens tillväxt om sådan finns. Om helsäden är bra och ogrästrycket lågt bör man tänka till om det verkligen är nödvändigt att göra en kemisk ogräsbekämpning. Eftersom helsäd skördas tidigt hämmas tillväxten och fröproduktionen hos många ogräs. Många av ogräsen i en spannmålsgröda är fröogräs som dör efter avslagning eller tröskning. Insådder som etableras i helsäd behöver därför sällan ogräsbehandlas. Ingår ärter eller åkerbönor i helsäden avråds kemisk behandling eftersom det alternativ som finns är dyrt. Om man har en stor mängd frögrodda skräppor eller andra rotogräs i ren spannmål kan det vara läge att behandla. Om man får en tät matta av ogräs som t ex dån eller pilört i en mullsvacka kan man bekämpa endast de fläckarna. Rikligt med baldersbrå ska man se upp med då den kan överleva och bli ett problem i vallen.

Vårvete och åkerböna. Kemisk bekämpning avråds här.
Foto: Lina Pettersson

Baljväxter mest känsliga vid insådd

Gräsen är tåligast vid kemisk ogräsbehandling i insådd. Rödklöver är tåligare än vitklöver som i sin tur är tåligare än lusern och alsikeklöver. Arterna är också olika känsliga beroende på vilket preparat som används. Vid behandlingstidpunkten bör gräsen ha fått 2-3 blad och klöver och lusern spadblad till 2 treväpplingar beroende på preparatval.

 

Vanliga preparatalternativ

Jordbruksverkets broschyr Kemisk ogräsbekämpning ger utförlig information kring preparat, doser och behandlingstidpunkt. Den uppdateras varje år och innehåller även priser för olika preparatalternativ. Nedan presenteras vanliga alternativ, samt för- och nackdelar.

 
Observera att MCPA som säljs från och med 2013 är registrerad för användning i höstsäd och vårsäd med insådd av rödklöver som enda baljväxt. MCPA är alltså inte längre registrerad för användning i vallar eller i insådd bestående av vitklöver eller lusern.

Basagran SG är skonsammast för baljväxterna men dyrt och kräver små ogräs. Basagran SG är det som kan användas om ärter eller åkerbönor ingår i skyddsgrödan. Den saknar eller har dålig effekt på många ogräs som är vanliga i en insåningsgröda och är ca sex gånger så dyrt som alternativen.

Gratil + MCPA är ett vanligt alternativ vid insådd i ren spannmål eftersom rödklöver, vitklöver och lusern tål preparaten. Detta alternativ kan dock trycka till lusernplantorna, så i en insådd med både rödklöver och lusern får man välja om man vill trycka till rödklövern eller lusern då det inte finns något optimalt bekämpningsalternativ som är lämpligt för båda arterna. Med lusern och vitklöver bör MCPA-dosen hållas nere. Vid lägre ogrästryck sänk dosen Gratil för att skona insådden. Behandlingen är svag mot förgätmigej, plister, våtarv, viol och veronika. Den tar snärjmåra vilket Express inte gör samt har bättre effekt mot trampört. Den har även viss effekt mot gullkrage.

Express + MCPA är tuffare mot baljväxterna än Gratil och används bara vid insådd av gräs och rödklöver i ren spannmål. Lusern klarar inte denna kombination. Låg dos av preparaten har tidigare varit registrerade för användning på egen risk i vitklöver. God effekt på baldersbrå och målla. Dålig effekt mot snärjmåra samt viol och veronika.

Express + halv dos vätmedel används i insådd med lusern. Den kan påverka rödklöver och avråds i vitklöver. Den är relativt skonsam för lusern, men vill man gynna klöver brukar låg dos Gratil + MCPA användas.

Observera att MCPA som säljs från och med 2013 är registrerad för användning i höstsäd och vårsäd med insådd av rödklöver som enda baljväxt. MCPA är alltså inte längre registrerad för användning i vallar eller i insådd bestående av vitklöver eller lusern.

 

Gräs, rödklöver
10-15 g Gratil + 0,6 l MCPA 750 (ej vätmedel) Huvudalternativ!
12 g Express 50 SX + 0,5 l MCPA 750 (ej vätmedel)   
1,15 kg Basagran SG + olja
Gräs, rödklöver, vitklöver, lusern
10-15 g Gratil + 0,6 l MCPA 750 (ej vätmedel)  Huvudalternativ!
1,15 kg Basagran SG + olja  
Gräs, lusern, rödklöver
7,5 g Express 50 SX + 0,25 dl vätmedel /100 l vatten  
Gräs, vitklöver, lusern, rödklöver, alsikeklöver
1,15 kg Basagran SG + olja  
Gräs
I insådd med gräs kan samma preparat användas som för vårsäd utan insådd, utom Ally-produkter eller preparat med gräsogräseffekt. Harmony Plus 50 SX kan påverka gräsen och då främst ängssvingeln.
1,5-2,0 l Ariane S Bred ogräseffekt Huvudalternativ!
1,0 l Starane XL Bra vid mycket frögrodda skräppor  
15 g Harmony Plus 50 SX + 0,5 dl vätemedel / 100 l vatten Relativt tufft alternativ!

 

Vill du veta mer?

Rådgivaren

Helsäd   Skadegörare  

Biblioteket

 Kemisk ogräsbekämpning 2020 (pdf)

Räknehjälpen

 

Externa länkar

 Ogräs klöverinsådd