Skördeprognos

  • Näringsinnehållet sjunker snabbast till första skörd
  • Följ temperatursummans utveckling på vallprognos.se
  • För att nå 11 MJ eller högre ska skörden vara avslutad vid 250 graddagar
  • Klipp gärna ett eget vallprov som analyseras inför skörd
  • Kustområdena och norra Norrland kan skörda innan 250 graddagar
Författare Hulda Wirsén, HS Rådgivning Nord AB
Uppdaterad 2013-12-11

Energi- och proteininnehåll

Skördetidpunkten har stor betydelse för vallens kvalitativa och kvantitativa avkastning. Energiinnehållet är kopplat till vallens utvecklingsstadium och man pratar i det sammanhanget ofta om läglighetskostnader. Försöksserier visar att energiinnehållet, mängden omsättbar energi, minskar med 0,05 MJ för varje dag både i södra, mellersta och norra Sverige. Till återväxten går minskningen av energiinnehållet långsammare jämfört med till första skörd. Studier i norra Sverige visar att detta gäller även proteininnehållet i vallen. Proteinhalten sjönk snabbast i början av tillväxtperioden medan energihalten förändrades mer rätlinjigt. Både ur energi och proteinsynpunkt var blandvallen stabilare än den rena gräsvallen.

Vallprognos utifrån temperatursumma

På sidan vallprognos.se  kan man följa den prognostiserade skördetidpunkten. När dygnsmedeltemperaturen överstiger +5°C i fem dagar börjar man summera temperaturen till antal graddagar. Då det inte sker någon tillväxt under 5° C drar man av det från dyngsmedeltemperaturen och summerar resten. Finska studier har kommit fram till att vid 250 graddagar ligger smältbarheten för timotej på 76 % vilket motsvarar ett energiinnehåll på 11,2 MJ. Då vi har blandvallar med olika gräs dras slutsatsen att vid 250 graddagar innehåller vallen ca 10,8-11,0 MJ. Detta ger en fingervisning om när det är dags för skörd och väderstationerna är utplacerade i hela landet. Siktar du på ett energiinnehåll på 11 MJ och högre innebär det att skörden ska vara avslutad på den prognostiserade dagen.

Klipp vallprov för analys

Ett annat sätt att bestämma skördetidpunkten är att klippa ett vallprov för analys - en så kallad vallprognos. Innehållet av energi, protein och fiber analyseras och hur de kommer att förändras. Det finns flera organisationer som gör detta och resultaten läggs också upp på vallprognos.se. Eftersom det finns fler faktorer som påverkar skördetidpunkten såsom nederbörd och solinstrålning är detta ett bra komplement till temperatursumman. Det bästa är att klippa ett representativt prov på den egna gården.

Sydöstra Sverige och delar av Norrland kan skörda tidigare

I ett examensarbete från 2012 konstaterades att temperatursumman som fastställs över hela landet borde justeras för vissa områden. Studien är gjord utifrån sammanställningar av många års data och analyser på vallprognos.se. Resultatet visar att sydöstra Sverige (Skånes östkust, Blekinge, Öland och Gotland) samt mellersta Norrland och norra Norrland (Västerbotten och Norrbotten) med fördel kan skörda innan 250 dygnsgrader för att analysvärdena skall bli desamma som övriga landet. Energivärdet sjönk också fortare i dessa områden.

Prognosklippning.
Foto: Cecilia Åstrand

Vill du veta mer?

Rådgivaren

LäglighetskostnaderVallskördesystem Vallfröblandningar Baljväxtandel Vallålder

Biblioteket

Sambandet mellan temperatursumma och näringsvärde i svenskt vallfoder, Skördesystem i vall skördens storlek och foderkvalitet, Svenska vallbrev nr 3 2013

Räknehjälpen

 Skörd Maskinkedja

Externa länkar

 Vallprognos