Maskinkedja

Fältform - effektivitetsfaktor (156 kb, xlsx)

Denna beräkning visar förändrad maskinkapacitet på grund av ogynnsam fältform.

Framtagen av Johan Löfgren, Hushållningssällskapet Jönköping

Transport- och spridningskostnad gödsel (166 kb, xls)

Uppdaterad 2015-08. 

Beräkning av  transport- och spridningskostnad för stallgödsel och handelsgödsel. (OBS tre flikar)

Framtagen av Hans Hedström, Hushållningssällskapet Blekinge

Skörde- och lagringsförluster (112 kb, xls)

Uppdaterad 2015-08. 

Beräkning av förluster i de olika skörde- och foderhanteringsstegen. 

Framtagen av Hans Hedström, Hushållningssällskapet Blekinge

Transportkostnad - skörd (203 kb, xls)

Uppdaterad 2015-08. 

Denna beräkning visar kostnaden för transport av grovfoder från fält till lager.

Framtagen av Hans Hedström, Hushållningssällskapet Blekinge

Marginalkostnad maskinarbeten

Beräkning av marginalkostnad vid förändring av maskinpark eller odlad areal.

Framtagen av Linda Nilsson, Hushållningssällskapet Blekinge

under utveckling