Gödsling

Växtnäringsbehov NPK (73 kb, xls)

Uppdaterad 2017-01. 

Denna beräkning visar behov av kväve (N), fosfor (P) och kalium (K)  till vall och majs. 

Framtagen av Henrik Stadig, Hushållningssällskapet Skaraborg

Behov av kvävegödsling för att uppnå viss råproteinhalt upp till 3 skördar (105 kb, xls)

Uppdaterad 2015-08.

Beräkning av kvävebehov  i respektive vallskörd för att uppnå önskad proteinhalt.

Framtagen av Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar

Behov av kvävegödsling för att uppnå viss råproteinhalt upp till 4 skördar (105 kb, xls)

Ny version för fyra skördar framtagen 2018-10 

Beräkning av kvävebehov  i respektive vallskörd för att uppnå önskad proteinhalt.

Omarbetad av Torbjörn Henningsson, Hushållningssällskapet Kronoberg

Transport- och spridningskostnad gödsel (166 kb, xls)

Uppdaterad 2015-08. 

Beräkning av  transport- och spridningskostnad för stallgödsel och handelsgödsel. (OBS tre flikar)

Framtagen av Hans Hedström, Hushållningssällskapet Blekinge

Hur påverkas kvalitet och avkastning hos vall (104 kb, xls)

Uppdaterad 2015-08. 

Hur avkastning och kvalitet hos vall påverkas av antal skördar, kvävegödsling och skördedatum i förstaskörd.

Framtagen av Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar