Etablering

Skador som påverkar vallens avkastning (115 kb, xls)

Uppdaterad 2015-08. 

Omfattning i kg ts/ha och värdet av förluster som orsakas av vilt, ogräs, markpackning och vallålder.

Framtagen av Marie Lundberg, HS Konsult AB

 

Vilken skyddsgröda för insådd ger bäst ekonomi

Detta är ett hjälpmedel för bedömning av ekonomi och fodervärde vid olika sätt att anlägga vall i en grovfodergröda (gräs eller helsäd).

Framtagen av Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar

under utveckling