Länkar

Här hittar du en samling av länkar till andra matnyttiga hemsidor.
Kontakta oss
om du har fler tips.


RÅDGIVNING och FORSKNING


Hushållningssällskapets förbund

Det finns 18 Hushållningssällskap runt om i hela landet med ca 710 anställda. De är obundna kunskapsorganisationer som arbetar inom flera olika områden för att framförallt bistå företagare på landsbygden. Kontakta alltid ditt närmaste Hushållningssällskap för att få hjälp och mer information.


JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik

JTI är Sveriges ledande institut för jordbruks- och miljöteknisk utveckling.

På JTI arbetar vi brett med frågor om jordbruk och jordbruksteknik, med en tydlig miljö och energiprofil. Helhetssyn, oberoende och hållbar utveckling är viktiga ledord inom alla våra arbetsområden: Avfall och avlopp, Energi, Husdjur och stallgödsel, Maskiner och arbetsmiljö samt Växtodling.


Rådgivarna i Sjuhärad

I Rådgivarna Sjuhärad finns all den service och rådgivning ditt lantbruksföretag behöver. Vi har samlad kompetens kring djurhälsa, utfodring, växtodling, ekonomi/företagsutveckling, miljö- och energi, samt skog. Våra servicetjänster omfattar bl.a. semin, kokontroll, avhorning, avbytartjänst och markkartering.


Skånesemin

Skånesemin arbetar med service, kokontroll, avel samt rådgivning och utbildning inom utfodring, avel, djurhälsa, miljö och ekonomi.Stiftelsen Lantbruksforsknings projektbank

I SLFs projektbank hittar du alla digitalt registrerade projekt från 1996 och framåt som har fått finansiering från Stiftelsen Lantbruksforskning, Stiftelsen Lantbrukets Utveckling eller Stiftelsen Hästforskning. Här finns fakta om varje projekt och en sammanfattning av projektets syfte. Slutrapporter finns tillgängliga för avslutade projekt i den mån de registrerats.


Sverigeförsöken

Sverigeförsöken är ett samlat namn för den regionala fältförsöksverksamheten i Sverige som avser officiella försök.

Målsättningen är att samla växtodlingsförsök dels utifrån regionala behov och dels att samverka mellan regionerna i hela landet. På hemsidan kan du söka bland alla sverigeförsökens artiklar och försök.


Sveriges Lantbruksuniversitet

På de olika institutionernas sidor publiceras forskningsresultat löpande

I SLUs kunskapsbank kan du läsa populärvetenskapliga texter om rön från SLUs forskning och miljöanalys.  I publikationssök kan du söka bland alla typer av publikationer, både vetenskapliga och populärvetenskapliga, från och med år 2003. I Epsilon kan du söka fulltexter publicerade av forskare, doktorander och studenter vid SLU.

Ogräsrådgivaren

Här får du hjälp att interaktivt artbestämma växtmaterial i olika utvecklingsstadier; tips om kontrollåtgärder i olika situationer med tanke på odlingsform (ekologisk odling; integrerad produktion, IP; konventionell odling). Du finner också artiklar kring olika ämnen inom ogräsområdet.

Växtskyddsportalen 

Sidan är under uppbyggnad. Här finns information samlat om integrerat växtskydd (IPM) och även verktyg och tjänster som är användbara i arbetet för ett hållbart växtskydd. 


Taurus

Taurus ska, i nära samarbete med övriga aktörer, stärka svenska nötköttsproducenters lönsamhet genom att utveckla och förmedla marknadsanpassade produktionsmodeller samt effektivare produktionsmetoder.


Växa Sverige

Vi arbetar med allt från avelsarbete, rådgivning, djurhälsa, ekonomi, växtodling, personalförstärkning till byggrådgivning med mera. Allt med sikte på att förbättra lönsamheten i Sveriges mjölk- och köttproduktion.


MYNDIGHETER


Greppa Näringen

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Projektet arbetar med lösningar som ligger i framkant inom miljö- och klimatområdet och är en drivkraft för lönsam tillväxt i den svenska lantbruksnäringen.


Jordbruksverket

I ogräsdatabasen kan du främst söka information om hur olika ogräsarter som är aktuella inom lantbruk bekämpas kemiskt. Databasen innehåller även information om ogräsarter, förebyggande och mekaniska åtgärder.

Jordbruksverket har en egen sida med information om vallodling.

Jordbruksverket tillhandahåller statistik på jordbruksområdet samt inom vattenbruk. Här hittar du all officiell statistik inom vårt ansvarsområde, och dessutom vissa rapporter och andra publikationer som tagits fram på Jordbruksverket och som innehåller jordbruks- och livsmedelsstatistik.


FÖRENINGAR


Ekologiska Lantbrukarna

Ekologiska Lantbrukarna är en intresseorganisation för ekologiska lantbrukare. Vi fungerar som en samlande kraft för alla produktionsinriktningar, stora som små. Vi kan branschen, politiken, marknaden – och det är högt i tak för skilda åsikter. Tillsammans hjälps vi åt för att påverka framtiden och utveckla idéer. Vi arbetar för hållbarhet i lantbruket och lönsamma företag.LRF Mjölk

LRF Mjölk ger röst åt mjölkbranschen. Vi arbetar för att den svenska mjölken ska vara omtyckt och efterfrågad, och för att stärka insikten om mjölkproduktionens betydelse för Sverige.


Svenska Vallföreningen

Svenska vallföreningen verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete. Föreningen arbetar för att hävda grovfoderodlarnas intressen samt påverka och stödja forskning, försök och rådgivning på vallområdet.


HANDEL


Grovfoderbörsen

Grovfoderbörsen är en köp och säljsida för grovfoder riktad mot hästar.Lantmännen Lantbruk

Lantmännen Lantbruk utgör koncernens kärnverksamhet. Vi utvecklar och marknadsför produkter och tjänster som skapar förutsättningar för ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk.


Proteintipset.se

Proteintipset.se är en mötesplats för köpare och säljare av svenska fodergrödor. Hemsidan innehåller också mycket bra information om odling av proteingrödor. Proteintipset.se är ett samarbete mellan LRF, Ekologiska Lantbrukarna och Växa Sverige.


TIDNINGAR


Arvensis

Arvensis vänder sig till dig som vill ligga i främsta ledet och är i behov av bra beslutsunderlag och effektiv kompetenshöjning inom lantbruk. Det unika med Arvensis är att skribenterna är HIR-rådgivare, som befinner sig mitt i lantbrukarnas vardag och verklighet.


ATL - Lantbrukets Affärstidning

ATL är en svensk rikstäckande facktidning för lantbrukare som kommer ut två gånger per vecka, tisdagar och fredagar.Husdjur

Tidningen Husdjur tar upp frågor kring företags- och arbetsledning, lönsamhet, inomgårdslogistik, konsumentaspekter samt avel, utfodring, djurhälsa, vallodling och mjölkkvalitet.Jordbruksaktuellt

Tidningen Jordbruksaktuellt är Sveriges i särklass största oberoende branschtidning och den delas ut gratis till alla Sveriges lantbruk varannan vecka.Land Lantbruk

Land Lantbruks ambition är att ge dig de nyheter och den information du vill ha och behöver. Vår bransch är omfattande och i ständig rörelse – vi ringar in och berättar om de mest betydande händelserna för dig.Lantmannen

Lantmannen läser du om maskiner och traktorer, om fältteknik, byggnadsteknik och inomgårdsteknik. Lantmannen berättar om små och stora investeringar som leder till bättre ekonomi och arbetsmiljö. Vi skriver om lantbrukets marknader och branschens spännande profiler. I Lantmannen hittar du senaste nytt från försök och forskning.NiléhnTeknik

Tidningen NilehnTeknik har de senaste tekniknyheterna inom lantbruk och uppdateras flera gånger per dygn.Nötkött

Tidningen Nötkött tar upp frågor kring avel, djurhälsa, utfodring, foderodling, lönsamhet, byggnader och inomgårdslogistik, slakt- och marknad samt företags- och arbetsledning.