Ogräs och växtskydd i vall

Ogräs

Ogräs i vallar definieras som ej sådda växter, växter som kan vara skadliga eller direkt giftiga. Ogräs har en negativ påverkan på vallarnas avkastning eftersom de konkurrerar om vatten och växtnäring. För varje 1 % ogräsförekomst får man en förlust på 1 % i vallens produktivitet. Helt enkelt, en alltför ogräsbemängd vall påverkar ekonomin hos den enskilde lantbrukaren. Vallen avkastar sämre och ger ett sämre foder både smakmässigt och näringsmässigt. Mer eller mindre giftiga ogräs i vallen kan orsaka diffusa störningar i djurproduktionen.

Författare Cecilia Åstrand, Grovfoderverktyget
Uppdaterad 2023-11-29

 

Skadegörare

Det finns många skadegörare i vall men bara enstaka med större ekonomisk betydelse. Klöverhalten kan minska av klöverröta, rotröta samt stjälknematoder och vallgräsen kan skadas av snömögel, röd- eller svarttrådklubba samt gräsröta. 

Växtskyddsstrategi

För att lyckas med att hålla ned ogräs och skadegörare krävs genomtänkta insatser med kombinationer av åtgärder som innebär ett förbättrat konkurrensutfall mellan grödan och ogräs och skadegörare. I första hand förebyggande åtgärder som växtföljd, sortval och odlingsåtgärder för att minimera ogräsmängd och skadegörartryck. I andra hand att bekämpa kemiskt. Idag finns det dock inga godkända kemiska preparat för att bekämpa skadegörare i vall.

En ogräsfri vall avkastar bättre.
Foto: Lina Pettersson

Vill du veta mer?

Rådgivaren

Ogrässtrategi vid vallinsådd   Kemisk ogräsbekämpning i vallinsådd   Ogrässtrategi i etablerad vall   Kemisk ogräsbekämpning i vall   Skräppa   Skadegörare i gräs   Skadegörare i baljväxter  

Biblioteket

 Kemisk ogräsbekämpning 2023 (pdf)

Räknehjälpen

 

Externa länkar

 Växtskyddscentralen