Grovfoderkalkylen

Gå till Grovfoderverktyget kalkyl & dokumentation »

Grovfoderkalkylen innehåller bland annat produktionskostnadskalkyler för vall, helsäd och fodermajs. Genom att mata in några grunddata om gårdens produktion får du snabbt fram en typkalkyl. Där kan du välja att förlita dig på kalkylen eller gå in och justera värden på insatsmedel, maskinanvändning, lagringskostnader mm.

En stor fördel med verktyget är du kan beräkna din kostnad på en detaljnivå som du själv väljer och att kalkylen kan sparas och sedan kopieras för att justera och räkna på olika alternativ eller ett nytt år.

Följa upp och jämföra med andra

Uppföljning är viktigt för att kunna identifiera vad som kan förbättras. Med verktyget får du ett hjälpmedel för att följa upp skörd, produktionskostnad och kvalitet i grovfoderodlingen, som lantbrukare eller rådgivare. Grovfoderverktyget hjälper dig att samla information om din odling på ett ställe, tillgängligt från vilken webläsare som helst. Dina resultat kan efterhand som Grovfoderverktyget utvecklas jämföras med olika nyckeltal och du kan sammanställa dina egna uppgifter för att få fram bland annat produktionskostnad i medel över flera år, din egen medelavkastning eller vilken foderkvalitet du hade under en viss följd av år.